Werking

De twee belangrijkste pijlers in onze werking zijn MULTIDISCIPLINARITEIT en AMBULANTE THERAPIE.

Gedurende het ganse revalidatieproces worden de verschillende teamleden/disciplines betrokken. Op teambesprekingen worden de vorderingen van het kind regelmatig opgevolgd en het behandelingsplan besproken.

Het revalidatieprogramma is vrij intensief en gebeurt in de gebouwen van het centrum, individueel en/of in kleine groepjes.
Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle betrokkenen of indien het door het RIZIV maximaal aantal terugbetaalbare zittingen bereikt is.