Doelgroepen

Nogal wat kinderen blijken in hun jonge leven, thuis of op school, meerdere problemen te kennen die hun verdere ontwikkeling verstoren. Het Centrum Ambulante Revalidatie (CAR) heeft de ambitie om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen en hen alle kansen te bieden om hun ontwikkelingsmogelijkheden te optimaliseren.

Het CAR richt zich tot peuters, kleuters en lagere schoolkinderen van 2 tot 12 jaar met:

– Mentale retardatie;
– ADHD;
– Autisme Spectrum Stoornis;
– Cerebral Palsy (Hersenletsel);
– Ernstige gedragsproblemen;
– Complexe ontwikkelingsstoornissen