ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wordt gekenmerkt door uitgesproken aandachtsstoornissen met gelijktijdige overbeweeglijkheid en impulsiviteit.
Het gaat hier dus over kinderen met een druk gedrag, los van de situatie waarin ze zich bevinden, een sterke afleidbaarheid en een zwakke concentratie. Deze symptomen moeten reeds voor de zesde verjaardag aanwezig zijn en kunnen leiden tot emotionele en/of relationele problemen en op lagere schoolleeftijd tot leerproblemen.

poster OK ik heb ADHD - jongen