Complexe ontwikkelingsstoornissen

Het gaat om kinderen met stoornissen in minstens 2 van de volgende zes ontwikkelingsdomeinen:
1. gesproken taal of schoolse vaardigheden
2. motoriek
3. aandacht en/of geheugen (auditief of visueel) en/of executieve functies
4. psychosociale ontwikkeling (gedrag)
5. auditieve en/of visuele perceptie
6. visuospatieel functioneren