Mentale retardatie

ABC_a
Kinderen met een mentale handicap functioneren op verstandelijk en vaak ook op sociaal vlak een heel stuk onder het niveau van hun leeftijdsgenootjes. Dit betekent dat deze kinderen anders en trager ontwikkelen en zich onvoldoende aan het dagelijkse ritme van de school of de omgeving kunnen aanpassen. Communicatie, sociale en relationele vaardigheden zijn bij deze kinderen beperkter aanwezig.
Het RIZIV spreekt over een mentale handicap wanneer het intelligentiequotiënt (IQ) lager is dan 70. Een IQ wordt bepaald door middel van een ontwikkelingstest of intelligentietest.