De Raad van bestuur van het centrum vergadert minstens viermaal per jaar en wordt bijgewoond door de directie en een personeelsvertegenwoordiger.

De leden zijn:

  • Guy Tordeur, voorzitter
  • Bernadette Mussche, secretaris
  • Stefaan Lories, penningmeester
  • Pierre Vanheghen, lid
  • Gilbert Van Laethem, lid
  • Jean-Claude De Dobbeleer, lid