Team

Om de multidisciplinariteit van de hulpverlening te kunnen waarborgen bestaat de revalidatie-equipe uit hulpverleners van verschillende disciplines. Vanuit alle disciplines wordt er gewerkt aan het verbeteren van de werkhouding, het aanpakgedrag en het probleemoplossend vermogen.

Deze enthousiaste groep medewerkers staat met haar jarenlange ervaring ten dienste van het kind:
– Medische dienst;
– Sociale dienst;
– Psychologische dienst;
– Logopedische dienst;
– Ergotherapeutische dienst;
– (Psycho)motorische / kinesitherapeutische dienst;
– Administratieve en logistieke dienst.