Psychologische dienst

De psychologen binnen het revalidatiecentrum verrichten psychologisch onderzoek en zijn gespecialiseerd in psychologische begeleiding en psychotherapie. Er wordt zowel gewerkt met kinderen als met hun ouders, dit vanuit de systeemvisie en de communicatietheorie. Ook worden gedragstherapeutische principes gehanteerd.

Zij richten zich vooral op het verbeteren van de sociale vaardigheden, de zelfregulering/gedragsregulering, aandacht en/of geheugen, omgaan met faalangst en de eigen beperkingen. Ze helpen bij het verwerken van emotionele of traumatische gebeurtenissen.
Tijdens oudergesprekken wordt er dieper ingegaan op de oorzaak en de aanpak van het probleem. De psychologen proberen alle ouders actief bij de therapie te betrekken. Ouders zijn op die manier een hulp voor het verkrijgen van een transfer van de behandeling. Zij kunnen op die manier een verlengde vormen voor de therapie.

beertje Tom1_a

De psychotherapeuten in ons centrum zijn:

  • Voor onze vestiging te Halle:
    • Leen Van Belle (therapeutisch co√∂rdinator)
    • Hanne Liessens
  • Voor onze vestiging te Asse/Zellik:
    • Elke Van Cauter (therapeutisch co√∂rdinator)
    • Anouk De Smet