Ernstige gedragsproblemen

Kinderen met ernstige gedragsproblemen (vb. oppositioneel-opstandig gedrag), die herhaaldelijk optreden en al gedurende 6 maanden aanhouden. Het gedrag is voor die leeftijd maatschappelijk ontoelaatbaar en gaat vaak samen met een ongunstige psychosociale omgeving, inclusief onbevredigende gezinsrelaties en mislukken op school.