Sociale dienst

De sociale dienst fungeert als brug tussen het Centrum Ambulante Revalidatie en de omgeving van het kind. Waar de therapeuten zich hoofdzakelijk richten tot het kind, staat de maatschappelijk assistente voornamelijk in contact met de omgeving van het kind. Daarbij wordt steeds getracht een vertrouwensband op te bouwen met de ouders, de school en andere mogelijke betrokkenen (vb. thuisbegeleidingsdiensten). Een goede samenwerking met de omgeving van het kind is van cruciaal belang voor het welslagen van de therapie. De maatschappelijk assistente kan de ouders begeleiden in de specifieke aanpak van hun kind en geeft opvoedingstips. Zij zorgt voor het in orde maken van de administratieve formaliteiten en mogelijke doorverwijzing.

foto lego boerderij

De maatschappelijk assistenten in het centrum zijn:

  • Voor onze vestiging te Halle:
    • Christiane Van Genechten
    • Stefanie Van Den Berghe
  • Voor onze vestiging te Asse/Zellik:
    • Anouk De Smet