Logopedische dienst

De logopedisten onderzoeken en behandelen de spraak, taal, communicatie, auditieve functies en schoolse vaardigheden. De taalproblemen kunnen zich op het vlak van de gesproken of schriftelijke taal situeren. Via onderzoek worden de verschillende taalaspecten in beeld gebracht en wordt er een behandelingsplan opgesteld. De ouders en de school worden nauw bij dit proces betrokken.

foto oefening op papierDe logopedisten in het centrum zijn:
Halle: Sarah Hamoir en Els Cantaert
Asse/Zellik: Kathleen Fourie, An Muylaert, Heleen Van De Wiele en Charline CollaertsĀ