Blog

Beste ouders,

De voorzorgsmaatregelen die door het Agentschap Zorg & Gezondheid aan de centra opgelegd worden ter verspreiding van het coronavirus en de talrijke afwezigheden van medewerkers en revalidanten hebben ons doen besluiten om alle therapieën, afspraken, doktersconsultaties, … tot en met vrijdag 3 april te annuleren. Ook oudergesprekken en andere overlegmomenten met externen worden geannuleerd. Wij willen op die manier het risico op besmettingen tegengaan en de gezondheid van onze revalidanten en onze medewerkers proberen te waarborgen. Toch willen wij u de continuïteit van onze zorgverlening garanderen en zullen wij elke werkdag bereikbaar blijven indien u vragen of advies of ondersteuning nodig heeft. Vanuit het centrum wordt er een permanentie voorzien (per telefoon of mail) door één of meerdere van onze therapeuten bij wie u met uw vragen of zorgen terecht kunt. Deze persoon zal dan samen met u bekijken of er iemand anders van het team (therapeut, sociaal assistent, kinderpsychiater, ..) moet ingeschakeld worden en of we u telefonisch of per mail kunnen verder helpen of dat er toch een fysieke afspraak op het centrum moet gemaakt worden. Wij vragen u dan om de eerder gemaakte hygiëne richtlijnen te respecteren. Wij hopen, samen met u dat iedereen deze moeilijke en onvoorspelbare situatie zo goed mogelijk doorstaat en aarzel niet om ons te contacteren als u daar nood aan zou hebben. Wij houden u zeker en vast op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. In de week voor de Paasvakantie (30/03-03/04) laten we u weten hoe we de Paasvakantie zullen organiseren.

Van harte dank voor uw begrip en medewerking.

Peggy De Brauwer Directeur

U kan mee bouwen aan ons nieuw Centrum ! 1 M² muur kost 40 euro en dan komt jouw naam op de muur in de inkomhal. Stort jouw bijdrage op BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/2951/00094.
De KBS verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

Wie een bijdrage van 40 euro of meer stort aan CAR ‘Land van Halle & Asse’, ontvangt hiervoor een fiscaal attest. Met dit attest kan je tot 45% van uw gift terug krijgen via uw belastingaangifte. Stort jouw bijdrage op BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/2951/00094. Wij danken u alvast voor uw bijdrage !

Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers om onze werking te optimaliseren.  Er zijn verschillende invullingen mogelijk voor deze taak.  Wij denken bijvoorbeeld aan mensen die kunnen begeleiden bij het vervoer van de kinderen van en naar het centrum, kleine klusjes uitvoeren, …… Indien u interesse heeft om als vrijwilliger ons team te komen versterken, neem dan gerust contact op met ons.

Bouwen kost geld en omdat de overheidssubsidies ontoereikend zijn, moeten wij een beroep doen op de “goodwill” van sponsors om ons bouwproject te kunnen financieren.

Volgende organisaties leverden reeds een bijdrage:
– Landelijke Gilde Halle
– Fifty One Halle
– Lions Club Vlezenbeek
– Vrienden van Guy Tordeur
– Toneelvereniging “Waaile van Dweurp”

Wordt jouw initiatief de volgende naam in deze lijst?