Beste ouders,

De voorzorgsmaatregelen die door het Agentschap Zorg & Gezondheid aan de centra opgelegd worden ter verspreiding van het coronavirus en de talrijke afwezigheden van medewerkers en revalidanten hebben ons doen besluiten om alle therapieën, afspraken, doktersconsultaties, … tot en met vrijdag 17 april te annuleren. Ook oudergesprekken en andere overlegmomenten met externen worden geannuleerd. Wij willen op die manier het risico op besmettingen tegengaan en de gezondheid van onze revalidanten en onze medewerkers proberen te waarborgen. Toch willen wij u de continuïteit van onze zorgverlening garanderen en zullen wij elke werkdag bereikbaar blijven indien u vragen of advies of ondersteuning nodig heeft. Vanuit het centrum wordt er een permanentie voorzien (per telefoon of mail) door één of meerdere van onze therapeuten bij wie u met uw vragen of zorgen terecht kunt. Deze persoon zal dan samen met u bekijken of er iemand anders van het team (therapeut, sociaal assistent, kinderpsychiater, ..) moet ingeschakeld worden en of we u telefonisch of per mail kunnen verder helpen of dat er toch een fysieke afspraak op het centrum moet gemaakt worden. Wij vragen u dan om de eerder gemaakte hygiëne richtlijnen te respecteren. Wij hopen, samen met u dat iedereen deze moeilijke en onvoorspelbare situatie zo goed mogelijk doorstaat en aarzel niet om ons te contacteren als u daar nood aan zou hebben. Wij houden u zeker en vast op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. In de week voor de Paasvakantie (30/03-03/04) laten we u weten hoe we de Paasvakantie zullen organiseren.

Van harte dank voor uw begrip en medewerking.

Peggy De Brauwer Directeur

Interessante links betreffende corona

Welkom

Deze site is bestemd voor geïnteresseerden, voor ouders op zoek naar hulp, voor organisaties waarmee we samenwerken (scholen, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, …) én voor mensen die professioneel actief bezig zijn op vlak van diagnostiek en revalidatie.
Het centrum wil door kwaliteitsvol onderzoek en therapie bijdragen tot het optimaliseren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen van 2 tot 12 jaar.

Een sterk team streeft er naar om via wetenschappelijk onderbouwde technieken, goed opgeleide en ervaren therapeuten en met aandacht voor permanente bijscholing en vorming, samen met de omgeving van het kind te komen tot een verbetering van hun functionele stoornissen. De bedoeling is om zo te komen tot een beter persoonlijk en sociaal functioneren van het kind in het gezin, op school en binnen een bredere maatschappelijke context.  Belangrijk hierbij is ook om via een nauwe samenwerking met ouders, scholen en andere betrokkenen te ijveren voor een betere afstemming van die omgeving op de specifieke noden van het kind.

De twee belangrijkste pijlers in onze werking zijn MULTIDISCIPLINARITEIT en AMBULANTE THERAPIE. De kinderen komen 1 tot 3 keer per week naar het centrum om daar individueel of in kleine groepjes therapie te volgen. Meer hierover vind je in de rubriek “werking”.

Het centrum heeft voor de reglementering en de financiering van haar werking een conventie afgesloten met het RIZIV en heeft een erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. We werken binnen de grenzen van de wetgeving en een goed financieel beheer.

Om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te kunnen bereiken is het centrum gevestigd op 2 plaatsen : Halle en Asse/Zellik. Het adres en de routebeschrijving van beide vestigingen vind je bij de rubriek “Praktische info”.

Lees via volgende link alles over ons Privacybeleid