Land van Halle & Asse

Welkom

Deze site is bestemd voor geïnteresseerden, voor ouders op zoek naar hulp, voor organisaties waarmee we samenwerken (scholen, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, …) én voor mensen die professioneel actief bezig zijn op vlak van diagnostiek en revalidatie.
Het centrum wil door kwaliteitsvol onderzoek en therapie bijdragen tot het optimaliseren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen van 2 tot 12 jaar.

Een sterk team streeft er naar om via wetenschappelijk onderbouwde technieken, goed opgeleide en ervaren therapeuten en met aandacht voor permanente bijscholing en vorming, samen met de omgeving van het kind te komen tot een verbetering van hun functionele stoornissen. De bedoeling is om zo te komen tot een beter persoonlijk en sociaal functioneren van het kind in het gezin, op school en binnen een bredere maatschappelijke context.  Belangrijk hierbij is ook om via een nauwe samenwerking met ouders, scholen en andere betrokkenen te ijveren voor een betere afstemming van die omgeving op de specifieke noden van het kind.

De twee belangrijkste pijlers in onze werking zijn MULTIDISCIPLINARITEIT en AMBULANTE THERAPIE. De kinderen komen 1 tot 3 keer per week naar het centrum om daar individueel of in kleine groepjes therapie te volgen. Meer hierover vind je in de rubriek “werking”.

Het centrum heeft voor de reglementering en de financiering van haar werking een conventie afgesloten met het RIZIV en heeft een erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. We werken binnen de grenzen van de wetgeving en een goed financieel beheer.

Om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te kunnen bereiken is het centrum gevestigd op 2 plaatsen : Halle en Asse/Zellik. Het adres en de routebeschrijving van beide vestigingen vind je bij de rubriek “Praktische info”.

Lees via volgende link alles over ons Privacybeleid

Informatie betreffende COVID-19

Beste ouders, 

Het is intussen algemeen bekend dat de besmettingscijfers van het COVID-19 terug sterk stijgen.

De regering heeft vorige woensdag dan ook beslist om een aantal voorzorgsmaatregelen te verscherpen.

Om de gezondheid van uw kinderen en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, zijn er vanaf maandag 22 november ook in het centrum enkele nieuwe richtlijnen van toepassing:

  • De kinderen die gebruik maken van de vervoerdienst van het centrum dragen ALTIJD een mondmaker tijdens de busrit, ongeacht hun leeftijd.
  • Kinderen vanaf 10 jaar dragen  ook een mondmasker binnen het gebouw van het centrum.

Wij willen jullie vragen om de nodige mondmaskers mee te geven met jullie kind.

Van harte dank voor uw begrip en medewerking.

Peggy De Brauwer Directeur