Beste ouders,

Ten gevolge van de coronacrisis moesten we vanaf woensdag 18 maart onze werking grondig anders organiseren. 

Dit was voor onze medewerkers een enorme aanpassing.  De therapie werd van op afstand gegeven via telefonische contacten, e-mail, beeldbellen, oefenbundels,…

Enkel dringende hulpverlening en crisishulp kon nog op de gewone manier plaatsvinden.

Gezien de huidige gunstige ontwikkeling van de epidemie kunnen we onze gewone werking vanaf 25 mei geleidelijk uitbreiden, mits het respecteren van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.   

Geleidelijk, dat wil zeggen dat we in deze periode nog een combinatie moeten maken van begeleiding op afstand en het gefaseerd opstarten van de gewone werking.  Een stap voor stap aanpak blijft in deze fase cruciaal en dus kunnen we nog niet onmiddellijk schakelen naar het vertrouwde aanbod.

We willen alle medewerkers, ouders, kinderen en andere betrokkenen reeds danken voor de medewerking en geduld tijdens deze moeilijke periode waar we samen door moeten, maar hebben er vertrouwen in dat we door een goede samenwerking én overleg deze situatie verder onder controle houden.

Uiteraard zijn én blijven we er voor u in geval van vragen of wanneer iets niet duidelijk is.  Aarzel in dat geval niet om ons te contacteren.

Van harte dank voor uw begrip en medewerking.

Peggy De Brauwer Directeur

Interessante links betreffende corona

Welkom

Deze site is bestemd voor geïnteresseerden, voor ouders op zoek naar hulp, voor organisaties waarmee we samenwerken (scholen, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, …) én voor mensen die professioneel actief bezig zijn op vlak van diagnostiek en revalidatie.
Het centrum wil door kwaliteitsvol onderzoek en therapie bijdragen tot het optimaliseren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen van 2 tot 12 jaar.

Een sterk team streeft er naar om via wetenschappelijk onderbouwde technieken, goed opgeleide en ervaren therapeuten en met aandacht voor permanente bijscholing en vorming, samen met de omgeving van het kind te komen tot een verbetering van hun functionele stoornissen. De bedoeling is om zo te komen tot een beter persoonlijk en sociaal functioneren van het kind in het gezin, op school en binnen een bredere maatschappelijke context.  Belangrijk hierbij is ook om via een nauwe samenwerking met ouders, scholen en andere betrokkenen te ijveren voor een betere afstemming van die omgeving op de specifieke noden van het kind.

De twee belangrijkste pijlers in onze werking zijn MULTIDISCIPLINARITEIT en AMBULANTE THERAPIE. De kinderen komen 1 tot 3 keer per week naar het centrum om daar individueel of in kleine groepjes therapie te volgen. Meer hierover vind je in de rubriek “werking”.

Het centrum heeft voor de reglementering en de financiering van haar werking een conventie afgesloten met het RIZIV en heeft een erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. We werken binnen de grenzen van de wetgeving en een goed financieel beheer.

Om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te kunnen bereiken is het centrum gevestigd op 2 plaatsen : Halle en Asse/Zellik. Het adres en de routebeschrijving van beide vestigingen vind je bij de rubriek “Praktische info”.

Lees via volgende link alles over ons Privacybeleid