Onderzoek / Therapie

De ouders en het kind krijgen tijdens de intake een overzicht met data voor multidisciplinaire onderzoeken (gemiddeld 3 keer 2u) en een doktersconsultatie.
Op basis hiervan beslist de revalidatie-equipe of therapie noodzakelijk is voor het kind en of het behoort tot één van de groepen van stoornissen die voor terugbetaling in het Centrum Ambulante Revalidatie in aanmerking komen.

Wanneer er beslist wordt om therapie te starten, komt het kind één, twee of driemaal per week naar het centrum gedurende minimaal 1u en maximaal 2u per dag.

De therapieën vinden plaats in de voor- of de namiddag of na de schooluren, afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van het kind. Voor leerplichtige leerlingen die revalidatie volgen binnen de schooluren gebeurt dit altijd in samenspraak met de school en binnen de wettelijke onderwijswetgeving.