Oudercontact / schoolcontact

Elk kind krijgt een dossierverantwoordelijke binnen het team toegewezen die ervoor zorgt dat er regelmatig overlegd wordt met de ouders en de school.  Tweemaal per jaar krijgen de ouders tijdens een contactavond ook de gelegenheid om met de andere therapeuten van hun kind te praten.  Elk kind heeft bovendien een heen- en weerschriftje dat zorgt voor een goede communicatie tussen het team en de ouders / school.