Intake / wachtlijst

Wanneer er plaats is in het centrum voor onderzoek en daaropvolgende behandeling, wordt er een uitgebreide vragenlijst naar de ouders gestuurd om een duidelijker zicht te krijgen op de oorzaak, de ernst en de aard van de stoornis.
Wanneer deze tijdig wordt teruggestuurd, wordt er een afspraak voor intake gemaakt door de maatschappelijk assistent.

Hou er rekening mee dat er gezien de lange wachttijden in de beide vestigingen voorlopig geen kinderen meer ingeschreven worden vanaf de leeftijd van 8 jaar, tenzij er reeds een diagnose ASS werd gesteld.   De gemiddelde wachttijd voor kleuters is 1 tot 1,5 jaar, voor lagere school kinderen is dat 2,5 tot 3 jaar.