Wie een bijdrage van 40 euro of meer stort aan CAR ‘Land van Halle & Asse’, ontvangt hiervoor een fiscaal attest. Met dit attest kan je tot 45% van uw gift terug krijgen via uw belastingaangifte. Stort jouw bijdrage op BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/2951/00094. Wij danken u alvast voor uw bijdrage !