Einde revalidatieperiode

Bij het einde van de revalidatieperiode wordt er een eindverslag opgemaakt waarin het verloop van de behandeling geschetst wordt. Indien nodig worden er tips en advies meegegeven aan de ouders om het kind blijvend te ondersteunen / stimuleren.
Op advies van het team kan er doorverwezen worden naar een verder aangepast hulpverleningsaanbod (vb. monodisciplinaire therapie).