Als gevolg van een geboortetrauma of pre- of postnatale problemen kunnen kinderen getroffen worden door een ernstige motorische stoornis (vb. hemiplegie, spasticiteit enz.) die hun dagelijks functioneren en het schoolverloop ernstig verstoort.