Aanmelding / doorverwijzing

Elke ouder die een complex ontwikkelingsprobleem vermoedt bij zijn kind kan in het centrum terecht. Vaak gebeurt de doorverwijzing door de school, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, een (huis)arts …
Het kind wordt door de ouders in het centrum aangemeld via een bezoek, telefonisch contact of via een elektronisch aanmeldingsformulier (hier downloaden).
Er wordt een aanmeldingsfiche opgemaakt en het kind komt op een wachtlijst terecht.

foto 2 800px